הודעה
ויצו דורה מפלצת סגולה 2

במעון ויצו דורה בנתניה הכינו בובות גרב של מפלצת סגולה