דף
עלוני מידע לצוות החינוכי

כאן תוכלו לעיין בעלוני המידע שנשלחים לצוות החינוכי במעונות, בסמיכות לקבלת הספרים בגנים:

עלני מידע – תשפ”ב

עלון מידע מספר 1 למעונות – אוקטובר 2021

עלון מידע מספר 2 למעונות – נובמבר 2021

עלון מידע מספר 3 למעונות – ינואר 2022

עלון מידע מספר 4 למעונות – פברואר 2022

עלון מידע מספר 5 למעונות – אפריל 2022

עלון מידע מספר 6 למעונות –  מאי 2022

עלון מידע מספר 7 למעונות – שבוע הספר 2022

עלון מידע מספר 8 למעונות – יוני 2022

עלוני מידע – תשפ”א

עלון מידע מספר 1 למעונות – אוקטובר 2020

עלון מידע מספר 2 למעונות – נובמבר 2020

עלון מידע מספר 3 למעונות – דצמבר 2020

עלון מידע מספר 4 + 5 למעונות – פברואר 2021

עלון מידע מספר 6 למעונות – מאי 2021

עלון מידע מספר 7 למעונות – יוני 2021

עלון מידע מספר 8 למעונות- יולי 2021

עלוני מידע – תש”ף

עלון מידע מספר 1 למעונות – אוקטובר 2019

עלון מידע מספר 2 למעונות – דצמבר 2019

עלון מידע מספר 3 למעונות – ינואר 2020

עלון מידע מספר 4 למעונות – פברואר 2020

עלון מידע מספר 5 למעונות – עלון קורונה

עלון מידע מספר 6 למעונות – מאי 2020

עלון מידע מספר 7 למעונות – יוני 2020

 


 

עלוני מידע משנים קודמות:

עלוני מידע – תשע”ט

עלון מידע מספר 1 – נובמבר 2018

עלון מידע מספר 3 – ינואר 2019

עלון מידע מספר 4 – פברואר 2019

עלון מידע מספר 5 – מרץ 2019

עלון מידע מספר 6 – מאי 2019

עלון מידע מספר 8 – מאי 2019

 

עלוני מידע – תשע”ח

עלון מידע מספר 4 – פברואר 2018

עלון מידע מספר 3 – דצמבר 2017

עלון מידע מספר 2- נובמבר 2017

עלון מידע מספר 1 – אוקטובר 2017

 

עלוני מידע – תשע”ז

עלון מידע מספר 7 – יוני 2017

עלון מידע מספר 6 – מאי 2017

עלון מידע מספר 5 – מרץ 2017

עלון מידע מספר 4 – פברואר 2017

עלון מידע מספר 3 – ינואר 2017

עלון מידע מספר 2 – דצמבר 2016

עלון מידע מספר 1 – נובמבר 2016

עלוני מידע – תשע”ו

עלון מידע מספר 8 – יולי 2016

עלון מידע מספר 7 – יוני 2016

עלון מידע מספר 6 – מאי 2016

עלון מידע מספר 5 – מרץ/אפריל 2016

עלון מידע מספר 4 – מרץ 2016

עלון מידע מספר 3 – פברואר 2016

עלון מידע מספר 2 – דצמבר 2015

עלון מידע מספר 1 – נובמבר 2015