הודעה
מכינים חלות לשבת

ילדי מעון ויצו תלפיות מזרח מכינים חלות לשבת