הודעה
ok1

אמונה חדרה אוי לא גורג עוגה אישית עם בצק סוכר של הכריכה