הודעה
גננת נטי פרץ מנהלת חגית ביטון 30380 מעון ויצו הצפצפה בית שאן7