הודעה
יום נפלא

כריכת הספר "יום נפלא". כתב ואייר: קווין הנקס. הוצאת מטר.