הודעה
זנב ליואב

כריכת הספר " זנב ליואב". מאת: טוב שינברג. . איירה: גיל-לי אלון קוריאל. הוצאת הקיבוץ המאוחד.