הודעה
דוד ירח בשמים

כריכת הספר ""דוד ירח בשמיים". מאת: אנדה עמיר. איירה: אורה איתן. הוצאת דביר.