הודעה
איך לבקש סליחה – כריכה

כריכת הספר "איך מבקשים סליחה". כתבה: אמונה אלון. הוצאת קוראים.