הודעה
משחקים ולומדים על חיות בפעילות סביב הספר “גור גורליה הקטן” במעון ויצו נטע, בכרכור

משחקים ולומדים על חיות בפעילות סביב הספר "גור גורליה הקטן" במעון ויצו נטע, בכרכור