הודעה
24כרמיאל ויצו נשיקות

הילדים אוספים נשיקות בפעילות סביב הספר במעון הלוטוס ויצו, כרמיאל