הודעה
23כרמיאל ויצו נשיקות

הילדים אוספים נשיקות בפעילות סביב הספר במעון הלוטוס ויצו, כרמיאל