הודעה
מקריאים וממחיזים את הספר “משחק פורים” פעילות חוויות סביב הספר במעון ויצו ארלוזרוב, תל אביב.

מקריאים וממחיזים את הספר "משחק פורים" פעילות חוויות סביב הספר במעון ויצו ארלוזרוב, תל אביב.