הודעה
ילדי מעון בית פרידה ברמלה מתחפשים וממחיזים את הספר “משחק פורים”

ילדי מעון בית פרידה ברמלה מתחפשים וממחיזים את הספר "משחק פורים"