הודעה
27מעון בית פרידה רמלה משחק פורים

ילדי מעון בית פרידה ברמלה מתחפשים וממחיזים את הספר "משחק פורים"