גלריה
מפגש הדרכה של צוותי מעונות צוותי מעונות של רשת מאי עם איריס צור, מרץ 2017