הודעה
פעילות סביב הספר “יום נפלא” במעון אמונה פרויד כרמל,

פעילות סביב הספר "יום נפלא" במעון אמונה פרויד כרמל,