הודעה
מפגש הורים ילדים במעון. הילדים צפו בהצגה על הספר “יום נפלא” והמחישו בריקוד החיות עם מוסיקה. מעון ויצו מקור חיים, ירושלים

מפגש הורים ילדים במעון. הילדים צפו בהצגה על הספר "יום נפלא" והמחישו בריקוד החיות עם מוסיקה. מעון ויצו מקור חיים, ירושלים