הודעה
הילדים עוברים בשער הספרים של ספריית פיג’מה עם מוסיקה קלאסית בפעילות במעון ויצו מקור חיים בירושלים

הילדים עוברים בשער הספרים של ספריית פיג'מה עם מוסיקה קלאסית בפעילות במעון ויצו מקור חיים בירושלים