הודעה
עבודת יצירה של הילדים סביב הספר “יום נפלא” במעון מקור חיים בירושלים

עבודת יצירה של הילדים סביב הספר "יום נפלא" במעון מקור חיים בירושלים