הודעה
במעון קרני שומרון בחרנו להעביר לילדים את הסיפור “יום נפלא” עם דמויות בהמחשה כל ילד קיבל את הספר עם דמויות מהסיפור לעצמו

במעון קרני שומרון בחרנו להעביר לילדים את הסיפור "יום נפלא" עם דמויות בהמחשה כל ילד קיבל את הספר עם דמויות מהסיפור לעצמו