הודעה
פעילות סביב הספר “יום נפלא” במעון אמונה דב פרומר, קרית שמואל

פעילות סביב הספר "יום נפלא" במעון אמונה דב פרומר, קרית שמואל