הודעה
מחברת קשר מעון שעוברת בין הבתים ומשתפים בחוויות של הספר “יום נפלא” במעון ויצו, פרדס חנה.

מחברת קשר מעון שעוברת בין הבתים ומשתפים בחוויות של הספר "יום נפלא" במעון ויצו, פרדס חנה.