הודעה
פעילות במעון אמונה בנהריה בעקבות הספר “יום נפלא”

פעילות במעון אמונה בנהריה בעקבות הספר "יום נפלא"