הודעה
מעון אמונה בקרית ארבע

ספר לשבת וחלה לשבת, מעון אמונה בקרית ארבע