הודעה
מעון אמונה בקרית ארבע

ההתרגשות רבה לקראת שבת המלכה, פעילות בעקבות הספר "חלה לשבת", מעון אמונה בקרית ארבע