הודעה
רמלה בית פרידהדוד ירח בשמים99

פעילות יצירה סביב הספר דוד ירח בשמים במעון בית פרידה ברמלה