הודעה
רמלה בית פרידהדוד ירח בשמים98

פעילות סביב הספר דוד ירח בשמים במעון בית פרידה ברמלה