הודעה
רמלה בית פרידהדוד ירח בשמים102

פעילות יצירה סביב הספר דוד ירח בשמים במעון בית פרידה ברמלה