הודעה
פעילות סביב הספר “גור גורילה הקטן” במעון ויצו ארלוזרוב, תל אביב.

פעילות סביב הספר "גור גורילה הקטן" במעון ויצו ארלוזרוב, תל אביב.