הודעה
המסכות שהכינו הילדים בפעילות סביב גור גורילה הקטן במעון בן שמן במודיעין

מסכות של גורילות שהכינו הילדים בפעילות סביב הספר "גור גורילה הקטן" במעון בן שמן במודיעין