הודעה
המסכות שהכינו הילדים בפעילות סביב גור גורילה הקטן במעון בן שמן במודיעין

המסכות שהכינו הילדים בפעילות סביב גור גורילה הקטן במעון בן שמן במודיעין