הודעה
מכינים מסכות של גורילות בפעילות סביב הספר “גור גורילה הקטן” במעון בן שמן במודיעין

ממששים פרווה ומכינים מסכות של גורילות בפעילות סביב הספר "גור גורילה הקטן" במעון בן שמן במודיעין