הודעה
פעילות סביב הספר “גור גורילה הקטן” במעון בן שמן במודיעין

פעילות סביב הספר "גור גורילה הקטן" במעון בן שמן במודיעין