הודעה
משחקים בעקבות הסיפור “גור גורליה קטן” במעון בית פרדיה, רמלה

משחקים בעקבות הסיפור "גור גורליה קטן" במעון בית פרדיה, רמלה