הודעה
המחשות בכלים ומשחקים פעילות סביב הספר “גור גורילה קטן” במעון בית פרידה, רמלה.

המחשות בכלים ומשחקים פעילות סביב הספר "גור גורילה קטן" במעון בית פרידה, רמלה.