הודעה
מעון אמונה גבעת שמואל

ביקור של מר הרולד גרינספון במעון אמונה גבעת שמואל