הודעה
מעון ויצו מקור חיים -ירושלים

לוח יצירות של הילדים בעקבות הספר "את זה!" במעון ויצו מקור חיים בירושלים