הודעה
מעון ויצו מקור חיים-ירושלים

פנס הקסם להעברת הסיפור והעשרת הילדים בדרך שונה, פעילות במעון ויצו מקור חיים בירושלים