הודעה
ארוח במעון בן שמן בסגנון ספרית פיגמה – במפגש הדרכה של הצוות עם איריס צור

ארוח במעון בן שמן בסגנון ספרית פיגמה - במפגש הדרכה של הצוות עם איריס צור