הודעה
48397218_1184923951663572_686850401177174016_n

עוגת גורג במעון נעמת ביאליק אשדוד