דף
עדכון פרטי המעון

הצטרף לקבוצה ילד חדש במהלך השנה?

על-מנת להבטיח שיישלחו אליכם מספיק ספרים לכל הילדים בקבוצה, עלייך ליצור קשר בהקדם עם איש הקשר בארגונך ולבקש מהם לעדכן את הרישומים אצלנו.

עדכון שוטף ומיידי של מספר הילדים יבטיח התנהלות חלקה של התכנית.

אל תחכי עם העדכון!

[עד שייקלט השינוי במספר הילדים, מומלץ להעניק לילדים שמצטרפים את אחד העותקים המיועדים למעון.]