הודעה
מעון רבין אור יהודה 4

הילדים במעון רבין אור יהודה צובעים את הכלב גורג