הודעה
אני בחגים – בית פרידה – 4

פעילות במעון נעמת בית פרידה, סביב הספר "אני בחגים ובעונות" בנושא פורים