גלריה
מפגש הדרכה של צוותי מעונות ויצו בתל אביב עם איריס צור, פברואר 2017