הודעה
1מעון כרמים נעמת

פעילות מקסימה במעון כרמים נעמת המקשר בין אוי לא גו'רג' לבין חנוכה