הודעה
מעון כרמים נעמת 2

חנוכיית "אוי לא גו'רג'" במעון נעמת כרמים נס ציונה