הודעה
נעמת בית פרידה איך מבקשים סליחה3

במעון נעמת בית פרידה הכינו שידת הרגשות מקופסאות גפרורים, מקלות הבעות פנים ומשחק קוקו - בעקבות איך מבקשים סליחה.