הודעה
מפלצת סגולה בויצו כלנית תל אביב2

במעון ויצו כלנית בתל אביב הכינו מפלצת סגולה עם הילדים