הודעה
מעון רימון אני אוהב לחפש 1

בעקבות הסיפור אני אוהב לחפש, הילדים במעון נעמת רימון במודיעין יצרו בחומרים את מה שהם מחפשים